RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.11.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktual.

Kalendarz roku szkolnego

 

• Kalendarz organizacyjny szkoły:

( dopuszcza się możliwość zmian niektórych terminów)

Organizacja roku szkolnego
- I semestr 01.09.2022 - 27.01.2023
- II semestr 13.02.2023 - 23.06.2023
- Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 - 01.01.2023
- wystawienie ocen śródrocznych i przekazanie informacji rodzicom o wystawionych ocenach śródrocznych 10.01.2023
- ferie zimowe 30.01.2023 – 10.02.2023
- Wiosenna przerwa świąteczna 06.04.2023 – 11.04.2023
- wypisanie uczniów zagrożonych oceną końcoworoczną niedostateczną oraz nieodpowiednim zachowaniem oraz poinformowanie ucznia i jego rodziców. 15.05.2023
- wystawienie ocen końcoworocznych i przekazanie informacji rodzicom o wystawionych ocenach końcoworocznych -12.06.2023
- zakończenie roku szkolnego 23.06.2023
- wakacje 26.06.2023 -31.08.2023


Spotkania z rodzicami
- organizacyjne: 20.09.2022
- śródokresowe: 22-24.11.2022

- śródroczne: 24 - 26.01.2023
- śródokresowe: 16-18.05.2023


Uroczystości w szkole
- Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2022 - Ślubowanie uczniów klas pierwszych
- Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2022
- Święto Odzyskania Niepodległości 
- Klasowe spotkania opłatkowe

- Rekolekcje 1-3.03.2023
- Święto Konstytucji 3 Maja

 
Sprawdzanie osiągnięć uczniów


- egzamin ósmoklasisty - j. polski: 23.05.2023
- egzamin ósmoklasisty -  matematyka 24.05.2023
- egzamin ósmoklasisty - język obcy 25.05.2023
- badania wyników nauczania według harmonogramu Zespołów Przedmiotowych


Konkursy przedmiotowe, artystyczne i zawody sportowe według kalendarza imprez i konkursówOpublikował: SP Nochowo
Publikacja dnia: 04.11.2022
Podpisał: Beata Wietrzyńska-Szałek
Dokument z dnia: 01.09.2015
Dokument oglądany razy: 2 253